Politica de confidențialitate

S.C. RODIS S.R.L.

Sediul social: Ploiesti, Bulevardul Republicii, nr. 154, jud. Prahova

Număr de înregistrare în registrul comerțului: J29/1318/2002

Cod de identificare fiscală: RO 15028328

Tel: 0755.124.031 (hotel)

Tel: 0747.081.818 (restaurant/saloane)

Email: best@hotelbest.ro

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

PREAMBUL
Anul acesta aduce câteva schimbări cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel încât am vrea să vă explicăm ce presupun şi cum vom alinia practicile societatii RODIS  S.R.L.  la aceste modificări. Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE pentru protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Suntem conștienți de faptul că, în zilele noastre, confidențialitatea reprezintă un aspect deosebit de important . Din acest motiv , veti gasi in aceasta  informare  practicile noastre cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. prin intermediul acestui site, prin comunicări scrise sau verbale cu noi, atunci când beneficiati de serviciile noastre.

Prezenta informare este  disponibila în format electronic pe pagina web oficială a Societății, respectiv pe suport de hârtie afișat la recepția hotelului.

Datele personale sunt gestionate de către Societate numai în scopuri prestabilite, pentru perioada de timp necesară și în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor. Societatea gestionează numai acele date cu caracter personal, care sunt indispensabile pentru realizarea scopului de gestionare a datelor și sunt adecvate pentru atingerea obiectivului.

 În decursul gestionării datelor, datele cu caracter personal colectate de Societate pot fi accesate numai de acei angajați sau parteneri contractuali ai Societății care au sarcini specifice legate de gestionarea acestora. 

 1. OPERATOR DE DATE

Societatea Comercială RODIS  S.R.L.

Sediul social: Ploiesti, Bulevardul Republicii, nr. 154, jud. Prahova

Email: best@hotelbest.ro

Număr de înregistrare în registrul comerțului: J29/1318/2002

Cod de identificare fiscală: RO  15028328

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: Olteanu Crina – Gabriela,  mail: dpo@hotelbest.ro (Vă rugăm să ne contactati pe această adresă de e-mail numai în cazurile care sunt legate de gestionarea datelor!)

 1. DEFINIREA NOTIUNILOR

Persoană vizată: orice persoană fizică determinată, identificată sau identificabilă – direct sau indirect – cu ajutorul unor date cu caracter personal.

 Datele cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, societatea noastra poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal, necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini video, fotografii, etc.

Consimțământ: manifestarea voluntară și categorică a voinței persoanei vizate, bazată pe informații adecvate, și care exprimă în mod clar acordul său la gestionarea integrală sau limitată numai la anumite operațiuni a datelor proprii;

Obiecție: declarația persoanei vizate în care se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal și solicită sistarea gestionării, respectiv ștergerea datelor;

Operator de date: acea persoană fizică sau juridică sau acea organizație fără personalitate juridică, care are sarcina determinării, independent sau împreună cu alții, a scopului prelucrării datelor, luării de decizii privind prelucrarea datelor (inclusiv decizii legate de mijloacele utilizate), și punerii în aplicare a acestor decizii independent sau prin intermediul unui procesor de date cu care a semnat contract;

Gestionarea datelor: înseamnă – indiferent de metoda utilizată – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe date, în special colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, utilizarea, interogarea, transmiterea, publicarea, coordonarea sau interconectarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea, precum și împiedicarea utilizării ulterioare, realizarea de fotografii, înregistrări audio sau video, precum și înregistrarea unor caracteristici fizice (de exemplu, amprente digitale și palmare, mostre ADN și fotografiile irisului) care fac posibilă identificarea persoanei;

Transmiterea datelor: punerea datelor la dispoziția unei anumite terțe persoane;

Divulgare: punerea datelor la dispoziția oricărei persoane (dezvăluire);

Ștergerea datelor: deformarea datelor în așa fel încât restaurarea lor nu mai este posibilă;

Marcajul datelor: asocierea datelor cu anumite semne de identificare în scopul distincției lor;

Blocarea datelor: marcajul datelor cu un semn distinctiv în scopul limitării prelucrării acestora pe o durată determinată sau permanent;

Prelucrarea datelor: efectuarea unor sarcini tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, independent de metodele sau mijloacele utilizate pentru efectuarea acestor operațiuni sau de locul de aplicare, cu condiția ca sarcinile tehnice să fie efectuate pe datele în discuție;

Procesorul de date: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care efectuează prelucrarea datelor pe baza unui contract – inclusiv contractele încheiate în baza prevederilor legale – încheiat cu operatorul de date;

Persoană terță: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care este diferită de persoana vizată, de operatorul de date sau de procesorul de date; Incident de confidențialitate: gestionarea sau prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, în special accesul neautorizat, alterarea, transmiterea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea, precum și distrugerea și deteriorarea accidentală

 1. GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 Utilizarea de servicii hoteliere

În cadrul acestor servicii, gestionarea oricăror date cu caracter personal se bazează pe consimțământul voluntar al persoanei vizate, și are ca scop asigurarea furnizării serviciilor și menținerea contactului. Cu anumite excepții , datele personale menționate în acest paragraf sunt păstrate de Societate pentru o durată prevăzută în normele fiscale și contabile, urmand ca la expirarea termenului sa fie  șterse.

3.2 Rezervare de cameră

Cu ocazia rezervării de cameră pe cale online, personală (pe fond de hârtie) sau prin telefon, Societate  solicita/poate solicita de la Clienți furnizarea următoarelor date:

 • numele de familie;
 • prenumele;
 • adresa (strada și numărul, localitatea, codul poștal, țara);
 • adresa e-mail;
 • numărul de telefon mobil
 • tipul cardului bancar/cardului de credit;
 • numărul cardului bancar/cardului de credit;
 • numele titularului cardului bancar/cardului de credit;
 • data expirării cardului bancar/cardului de credit;
 • codul CVC/CVV al cardului bancar/cardului de credit (aceste coduri de verificare sunt cunoscute la MasterCard sub denumirea Card Validation Code (CVC2), iar la Visa International se folosește Card Verification Value (CVV2)).

3.3 Formular de înregistrare

La utilizarea anumitor servicii hoteliere, Clientul va completa un Formular de înregistrare tipizat, în care își dă consimțământul, ca acele date ale sale, care trebuie furnizate în mod obligatoriu în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în legislația aferentă (în special, reglementările referitoare la regimul străinilor și taxa hotelieră), a documentării îndeplinirii acestor obligații, și în continuare în scopul identificării Clientului Societatea să le gestioneze pentru o perioadă de timp pe parcursul căreia autoritatea competentă poate să verifice îndeplinirea obligațiilor determinate în normele juridice date:

 • numele și prenumele,
 • domiciliul • cetățenia (această informație are numai scop statistic, dată gestionată fără a putea fi asociată ulterior cu persoana dată),
 • locul și data nașterii.

În cazul cetățenilor provenind din țări terțe, operarea următoarelor date este prevăzută de normele juridice.Pe lângă date personale de identificare, trebuie furnizate și

 • datele de identificare ale pașaportului sau documentului de călătorie,
 • adresa locului de cazare,
 • data sosirii la locul de cazare, respectiv data părăsirii acestuia,
 • seria vizei sau a permisului de ședere,
 • data, locul intrării în țară.

Furnizarea de către Client a datelor obligatorii este condiția folosirii serviciilor hoteliere. Prin semnarea formularului de înregistrare Clientul consimte la gestionarea, respectiv arhivarea, de către Societate, în termenul indicat mai sus, a datelor sale cu caracter personal furnizate, ca dovadă a semnării și îndeplinirii, executării contractului, precum și în scopul executării unor eventuale creanțe.

3.4 Datele cardurilor bancare

Societatea va folosi datele cardurilor bancare, cardurilor de credit, conturilor bancare înregistrate cu ocazia rezervărilor de cameră numai în măsura și pentru perioada de timp necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor sale. Datele sunt gestionate de partenerii bancari contractuali ai Societății.

3.5 Chestionar Client

Clienții își pot exprima părerea despre serviciile Hotelului Best în cadrul procesului de asigurare a calității introdus de Societate, pe cale on-line, prin e-mail sau pe un chestionar de hârtie, respectiv cu ajutorul sistemului de evaluare. La completarea chestionarului, Clientul poate introduce următoarele date personale:

 • numele;
 • data vizitei;
 • numărul camerei;
 • detalii de contact (adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon);

Furnizarea acestor date nu este obligatorie, ele servesc doar la investigarea exactă a eventualelor reclamații, respectiv la asigurarea trimiterii unui răspuns clientului de către Societate. Opiniile colectate în acest mod, precum și datele suplimentare eventual oferite în legătură cu acestea, date care nu pot fi asociate cu numele Clientului, Societatea le poate folosi și în scopuri statistice. Datele personale furnizate cu ocazia completării Chestionarului de Client vor fi șterse de către Societate la 5 (cinci) zile lucrătoare ce urmează după investigarea reclamației. Societatea va șterge adresa de e-mail și numele de utilizator furnizate cu ocazia folosirii sistemului de evaluare la solicitarea scrisă a Clientului trimisă la adresa de e-mail best@hotelbest.ro

3.6 Pagina Facebook

Societatea respectiv hotelul/restaurant/bar ale Societății sunt prezente pe portalul comunității Facebook. Pe pagina Facebook a Societății Clienții au posibilitatea, să se informeze despre cele mai recente promoții. Prin clic pe linkul ”îmi place”/”like” aflat pe pagina Facebook a Societății persoana vizată consimte la publicarea știrilor și ofertelor Societății pe pagina sa proprie Facebook.

Societatea publică pe pagina sa Facebook și imagini/filme despre o varietate de evenimente etc… Dacă nu este vorba de înregistrarea unei mase de oameni, Societatea solicită întotdeauna consimțământul scris al persoanei vizate înainte de publicarea imaginilor.

3.7 DATE DESPRE VIZITE PE PAGINA WEB A SOCIETĂȚII

COMENTARII

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

MEDIA

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

FORMULARE DE CONTACT

Avem nevoie de datele tale personale pentru a te putea contacta, în cazul în care soliciți acest lucru prin intermediul formularului/formularelor de contact de pe sit. Cerem un minimum de date personale pentru a putea iniția acest contact, precum nume, număr de telefon și/sau adresă de email. Nu vom folosi niciodată aceste informații în scop de marketing, fără acordul tău.

COOKIE-URI

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

CONȚINUT ÎNGLOBAT DE PE ALTE SITURI WEB

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

ANALITICE

Pentru optimizarea funcționării acestui sit și îmbunătățirea exprienței utilizatorilor, folosim instrumente precum Google Analytics pentru a măsura și urmări cantitativ activitatea utilizatorilor pe site. Politica de confidențialitate Google Analytics este disponibilă aici: https://policies.google.com/privacy

3.8 GESTIONAREA DATELOR PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

Se presupune, că persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă și-au depus CV-ul  sub orice formă la Societate, au consimțit la gestionarea datelor lor personale de către Societate. Scopul gestionării datelor este selectarea candidaților adecvați. Dacă persoana vizată interzice în mod expres gestionarea datelor sale personale, Societatea va șterge aceste date. În cazul în care candidatul nu cere ștergerea datelor, acestea vor fi șterse automat în termen de 5 ani de la data depunerii. Dacă persoana respectivă nu a candidat pentru un loc de muncă concret. CV-urile depuse pentru un loc de muncă concret vor fi șterse imediat după selectarea persoanei care a primit locul de muncă. Societatea va transmite terților CV-urile candidaților și/sau datele personale incluse în acestea numai cu acordul expres, scris și prealabil al candidatului.

 1. SIGURANȚA DATELOR

Societatea pe paginile sale web în cazul rezervărilor online folosește tehnologia de criptare SSL pentru protecția datelor. Orice informație partajată de persoana vizată cu Societatea este criptată automat și protejată pe timpul transmiterii ei prin rețea. Odată ce informația ajunge pe serverul nostru, este decriptată folosind o cheie privată unică. SSL permite browserului dvs. să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular. Pentru a utiliza acest sistem persoana vizată trebuie pur și simplu să verifice compatibilitatea browserului său. IV.2. Alte activități legate de siguranță Societatea oferă posibilitatea de a verifica și stabili care au fost echipamentele folosite pentru transferul de date personale, care au fost sau pot fi serverele țintă, care au fost datele înregistrate în sistem, cine le-a înregistrat și când, și care sunt posibilitățile de restabilire a sistemului după o defecțiune. Erorile care apar în timpul prelucrării automatizate sunt consemnate într-un raport. Societatea gestionează datele personale în mod confidențial, și nu permite accesul persoanelor neautorizate la acestea. Societatea protejează datele personale în special împotriva accesului neautorizat, alterării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, distrugerii sau deteriorării accidentale, precum și a inaccesibilității intervenită din cauza schimbării tehnologiei. Societatea ia toate măsurile pentru a asigura siguranța protecției tehnice a datelor personale.

 1. TRANSMITEREA DATELOR

Societatea își rezervă dreptul de a transmite, în cazurile prevăzute de lege, datele personale gestionate de ea către autoritățile competente, instanțele judecătorești în conformitate cu solicitările lor, chiar și fără acordul expres al persoanei vizate.Temeiul prelucrarii este, in acest caz, indeplinirea unei obligatii legale.

 1. Rectificări

Dacă datele personale aflate în evidența Societății nu corespund realității, dar datele reale stau la dispoziția Societății, aceasta din urmă rectifică singură datele personale. Societatea informează persoana vizată despre rectificările efectuate, precum și toate entitățile care au primit anterior datele respective în scopul gestionării lor. Informarea poate fi omisă, dacă — având în vedere scopul gestionării datelor — nu sunt lezate prin rectificare interesele legitime ale persoanei vizate.

 1. Ștergere și blocare, reclamații

În ceea ce privește ștergerea sau blocarea datelor personale, acestea vor fi facute in conformitate cu  prevederile Legii privind protecția datelor. Daca ne trimiteti reclamatii  sau plangeri, vom prelucra datele dumneavoastra pentru a le putea solutiona. In aceste cazuri, datele prelucrate pot include: nume, prenume, CNP, adresa domiciliu, date din actul de identitate, adresa de email, numar de telefon, continutul plangerii / reclamatiei. Temeiul prelucrarii este, in acest caz, consimtamantul dumneavoastra.

 1. Proceduri specifice referitoare la minori

Regulamentul stablieste reguli specifice privind viata privată a minorilor, mai ales privind activitatea lor în mediul online.

Prelucrarea datelor personale va fi permisă numai în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani. Iar pentru minorii cu vârsta sub acest prag, va fi necesar consimtământul adultului. Este vorba despre consimtământul persoanei care are răspunderea părintească (poate fi vorba despre părinte sau tutore).

 1. Drepturile dumneavoastră

Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate, vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete, vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori, vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
  • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale; v o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
  • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal. § La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea ta de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:
  • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
  • pentru a respecta o obligație legală de prelucrare, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiţi;
  • pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, întrun format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea, vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege.
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR. Puteti depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: (i) în care aveti reședința obișnuită; sau (ii) în care se află locul dumneavostra de muncă; sau (iii) în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor dumneavostra cu privire la protecția datelor. În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336, nr.  telefon (fix): 031 805 92 11 , nr.  de fax: 031 805 96 02 , Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro , Website: http://www.dataprotection.ro/

 1. APARAREA DREPTURILOR SI A INTERESELOR NOASTRE SAU ALE ALTOR PERSOANE.

In unele situatii vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, in temeiul indeplinirii unor obligatii legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime. Este posibil sa prelucram datele dumneavoastra pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, notarilor publici, a altor autoritati  sau organisme publice sau private.

 1. PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND CLIENTILOR

Nr. Crt. CATEGORIE DE DATE PERSONALE SCOPUL PRELUCRARII TEMEIUL LEGAL ENTITATI CATRE CARE POT FI TRANSMISE CONF. LEGII PERIOADA DE PASTRARE
1. Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nasterii Fise de cazare, Liste de cazare, Prestari  servicii client Derularea contractului. Indeplinirea obligatiilor legale Politie 5 ani
2. Detalii acte de identitate: CI, pasaport – Fise de cazare, Liste de cazare, Prestari  servicii client Derularea contractului, Indeplinirea obligatiilor legale Politie 5 ani
3. Detalii financiare: cont bancar, numar card baza de date Prestari  servicii client Derularea contractului 5 ani
4. Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nasterii Prestari  servicii client Derularea contractului 5 ani
5.  Detalii acte de identitate: CI, pasaport, acte de stare civila Prestari  servicii client Derularea contractului 5 ani
6. Detalii financiare: cont bancar, numar card Prestari  servicii client Derularea contractului 5 ani

 

Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nasterii  Chestionare, inclusiv cele atasate cardurilor de fidelizare Administrare client Interesul legitim al operatorului (marketing) 5 ani
 1. ALTE PREVEDERI

Aceasta informare este aplicabila incepand cu 25 mai 2018. Societatea își rezervă dreptul de a revizui aceasta INFORMARE si pe cale de consecinta continutul acestui document sa sufere modificari. Inainte de intrarea in vigoare a unei noi versiuni a acestei Informari, va vom instinta in avans despre aceasta si vom actualiza acest document pe pagina noastra de internet.  Societatea nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea datelor furnizate de vizitatorii paginilor web sau de către Clienți.